Komendant

pwd.Michał Osmola HO

Zastępca Komendanta

pwd. Bartłomiej Skopek HO

Przewodniczący Kapituły Harcerza Orlego
hm. Damian Stasik HR

Skład instruktorski związku drużyn daje gwarancję pozytywnego oblicza. Jest oparty na prawidłowych zasadach: Wiary, Patriotyzmu i Służby. Tak też się dzieje. Zarówno w pracy drużyn, jak i związku drużyn wszyscy kładziemy duży nacisk na ideowość naszych podopiecznych.

CZYNNI INSTRUKTORZY NASZEGO ZWIĄZKU DRUŻYN

  • hm. Damian Stasik HR
  • phm. Leszek Węgrzyn HR
  • pwd. Łukasz Popera HR
  • pwd. Michał Osmola HO
  • pwd. Bartłomiej Skopek HO
  • pwd. Jan Wszołek HO